ผลิตภัณฑ์ของเรา

ฮาร์โมนีย์ อี่ซี่แพนท์
(Harmony Easy Pants)

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้ มีปัญหาการกลั้นการขับถ่าย และต้องการการซึมซับมาก

เหมาะกับผู้ใช้

 • ซึมซับมาก ด้วยวัสดุซึมซับจากญี่ปุ่น
 • ซึมซับไว ดูดซึมเร็ว
 • ปกป้อง 360 องศา ขอบขารรอบด้าน หมดปัญหารั่วซึม
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • สะดวกเก็บทิ้ง มีแถบพันทิ้งสะดวกใช้งาน

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้ มีปัญหาการกลั้นการขับถ่าย และต้องการการซึมซับมาก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์​

 • ซึมซับมาก ด้วยวัสดุซึมซับจากญี่ปุ่น
 • ซึมซับไว ดูดซึมเร็ว
 • ปกป้อง 360 องศา ขอบขารรอบด้าน หมดปัญหารั่วซึม
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • สะดวกเก็บทิ้ง มีแถบพันทิ้งสะดวกใช้งาน

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้ มีปัญหาการกลั้นการขับถ่าย และต้องการการซึมซับมาก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • ซึมซับมาก ด้วยวัสดุซึมซับจากญี่ปุ่น
 • ซึมซับไว ดูดซึมเร็ว
 • ปกป้อง 360 องศา ขอบขารรอบด้าน หมดปัญหารั่วซึม
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • สะดวกเก็บทิ้ง มีแถบพันทิ้งสะดวกใช้งาน

ฮาร์โมนีย์ ซอฟท์ แอนด์ ดราย เทป
(HarmonySoft & Dry tape)

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีผู้ช่วยเหลือ และต้องการการซึมซับมาก

เหมาะกับผู้ใช้

 • วัตถุดิบซึมซับจากญี่ปุ่น มอบการซึมซับมาก และยาวนาน แห้งสบาย
 • แถบ speedy blue gel ดูดซึมของเหลวอย่างรวดเร็ว
 • เทปกาวสามารถติดกลับได้ตลอด
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • แถบวันความชื้น แสดงความจุผ้าอ้อม

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีผู้ช่วยเหลือ และต้องการการซึมซับมาก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์​

 • วัตถุดิบซึมซับจากญี่ปุ่น มอบการซึมซับมาก และยาวนาน แห้งสบาย
 • แถบ speedy blue gel ดูดซึมของเหลวอย่างรวดเร็ว
 • เทปกาวสามารถติดกลับได้ตลอด
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • แถบวันความชื้น แสดงความจุผ้าอ้อม

เหมาะกับผู้ใช้

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีผู้ช่วยเหลือ และต้องการการซึมซับมาก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 • วัตถุดิบซึมซับจากญี่ปุ่น มอบการซึมซับมาก และยาวนาน แห้งสบาย
 • แถบ speedy blue gel ดูดซึมของเหลวอย่างรวดเร็ว
 • เทปกาวสามารถติดกลับได้ตลอด
 • สัมผัสผ้านุ่มสบาย ทั้งผืน ไม่ระคายเคือง
 • แถบวันความชื้น แสดงความจุผ้าอ้อม

โปรโมชั่น

Online Media

Facebook

Line

Youtube

Facebook

Line

Youtube

ร้านค้าออนไลน์